Seachtain na Gaeilge i Rang 5

Tá dea-obair déanta fós i Rang 5 (Mr L) le haghaidh Seachtain na Gaeilge.

Great work is already underway in Mr L’s 5th Class for Seachtain na Gaeilge.

Féach ar na póstaeir a rinneamar bunaithe ar an seanfhocal Tír Gan Teanga, Tír Gan Anam.

Look at the posters we made based on the saying – a country without a language is a country without a soul.

Cliceáil anseo ar son físeán ar Twitter lenár rang ag cleachtadh Africa le Toto as Gaeilge ar son an cheolchoirm atá ar Dé hAoine.

Click here for a video on Twitter of our class practicing the song Africa in Irish for the concert on Friday

Is linne an Ghaeilge – Bain triail as!

Irish belongs to us all – let’s use it!